Haptonome - Psychologue

HapPsy

Elisabeth Bergé       

Florence Bergé: 0497 36 21 93

Individuële raadplegingen met Florence Bergé

Mijn benadering is voornamelijk humanistisch en cliëntgericht. Die wordt op de denkbeelden van Carl Rogers gebaseerd, waarbij het accent op zelfbeschikking, autonomie, ervaring en ontplooing ligt. Iedereen heeft de mogelijkheid om zich vrij en zonder oordeel uit te drukken over elk onderwerp dat hem of haar bezighoudt, en krijgt gedurende de raadplegingen mijn volledige welwillendheid, empathie, steun en onvoorwaardelijke waardering.

Op die manier zullen remmingen geleidelijk aan automatisch worden opgeheven, en zult u zich ontplooien zonder gehinderd te blijven door angsten en remmingen uit eerdere ervaringen. De analyse van wat op relationeel niveau gedurende de raadplegingen gebeurt, maakt het ook mogelijk om de relaties met uw naasten in het dagelijkse leven aan te passen.

De theoretische beginselen van mijn opleiding als therapeute berusten ook op de existentiële psychotherapie (angst voor de dood, voor het fundamentele isolement, voor de vrijheid en de verantwoordelijkheid, en voor de zinloosheid; Yalom, May), de psychoanalytische stroming (Freud, Jung, Ferenczi), de systeempsychotherapie (Elkaïm), de contextuele benadering (Boszormenyi-Nagy), de narratieve aanpak, en de co-creatieve therapie (huidige stroming uit Quebec).